Tradície a kúzlo študentských čiapokObrázek s licencí CC č. 14: Promoční klouk-promočná čiapka

Promočnej čiapky sú prastarou tradíciou študentov po celom svete. Nie je to obyčajný klobúk ako každý iný...

     Je symbolom usilovnosti a vytrvalosti každého študenta. Je stelesnením hrdosti rodičov na svoje deti, spomienkou absolventov na pekné aj horké chvíle prežité pri štúdiu a predovšetkým pýchou a odmenou každého študenta, ktorý ukončí svoje vzdelanie.

     História tradičného akademického odevu a promočných čiapok siaha až do 12. storočia do doby, keď sa v Európe zakladali slávne univerzity. Univerzity mali poskytnúť svojim učencom kvalitné vzdelanie a tiež evidovať, kto akého vzdelanie dosiahol. V tejto dobe na univerzitách vyučovali predovšetkým duchovní, pretože práve oni tvorili vzdelanú triedu obyvateľstva. Vzhľadom k tomu, že boli kamenné budovy chladné rovnako ako európske podnebie, tak nosili dlhé plášte s kapucňou, aby ľahšie udržali teplo. Neskôr sa tento odev stal oficiálnym odevom akademických pracovníkov a postupne vznikla tradícia dnešných talárov. Tradičné štvorcový klobúk sa vyvinul pravdepodobne z klobúka zvaného "Biretta". Klobúk symbolizoval nadradenosť a inteligenciu svojho majiteľa. Štvorcové klobúky sa stali veľmi populárne v 14. a 15 stol.. Boli užívané umelci, študentmi a humanisty. Vďaka svojej obľube u študentov sa postupne rozšírili do všetkých kútov sveta a stali sa celosvetovým symbolom vzdelania a súčasťou tradičného odevu na promočným ceremoniáli.

     Táto krásna tradícia je typická predovšetkým pre anglofónnej krajiny ako je USA, Kanada, Nový Zéland, Austrália, Veľká Británia a iné. Spolu s taláry tvoria tradičné oblečenie študentov na ceremoniáli pri príležitosti ukončenia všetkých stupňov vzdelania, či už sa jedná o strednú, vysokú či materskú školu.

A ako je to s promočnými čiapkami v Čechách a na Slovensku?

     V Českej republike ani na Slovensku nebola v minulosti táto študentská tradície na vysokých školách príliš rozšírená. Stále sa však tešia väčšej popularite medzi mladými ľuďmi, a tak sa posledné roky objavuje aj tu. Z vysokých škôl, ktoré v sočasnosti promočnej čiapky používajú môžeme menovať napríklad aj také školy ako je Národohospodářká fakulta Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Metropolitná univerzita Praha a iné. Veľká popularita promočných čiapok pramení aj z faktu, že v Čechách ani na Slovensku neexistuje žiadna miestna podobná tradícia, ktorá by robila promócii slávnostnejším okamihom a zostala študentom na pamiatku. Treba tiež zdôrazniť, že sa jedná pôvodne o európsky zvyk, ktorý bol iba v angloamerickej časti sveta značne spopularizovaný, a teda je aj u nás promočná čiapka stále hlavným symbolom študentov, ktorý s obľubou používajú tvorcovia všetkých plagátov, reklamných spotov a iných reklamných materiálov, keď chcú vyjadriť študentské prostredie. Rovnako ako v Amerike ani u nás nie je obľuba promočných čiapok obmedzená iba na vysoké školy ale objavuje sa aj dopyt zo strany posledných ročníkov stredných škôl, ktorí by radi zakončili svoje štúdium na maturitnom plese originálne v štýle amerických High Schools (obdoba strednej školy). Tiež mateřké školy nezostávajú pozadu a niektorí rodičia už dnes majú možnosť si vyfotiť svojho malého študenta pri ukončení prvého stupňa vzdelávacieho systému v promočné čiapke.

     Stále však existuje mnoho škôl, ktoré túto tradíciu nezabezpečujú. Preto, rovnako ako je zvykom medzi študentmi stredných škôl, že si na záver štúdia sami zaobstarajú šerpy s nápisom a ročníkom, študenti vysokých škôl s veľkou obľubou zháňajú promočné čiapky, ktoré si obyčajne dávajú navzájom ako darček. Promočnej čiapky sa tak stali veľmi obľúbeným a originálnym darčekom k príležitosti ukončenia vzdelania, či už sa jedná o materskú školu, strednú školu, univerzitu tretieho veku, bakalársky, magisterský či doktorský stupeň vysokej školy, ktorý vždy urobí radosť a zostane absolventovi na pamiatku.

Obrázek s licencí CC č.11Obrázek s licencí CC č.12Obrázek s licencí CC č.13

Veliká plocha štvorcových študentských čiapok tiež nabáda k zapojeniu fantázie - často na čiapku nájdeme najrôznejšie nápisy, priania, gratulácie či podpisy od priateľov a príbuzných. Z darčeka sa tak stane krásna osobna pamiatka, ktorá má pre absolventa úplne inú hodnotu.

Promoční čepice 2015